Nieuws

STORM-Aanpak heeft een nieuwe website!

De STORM-aanpak was een beetje uit het online-jasje gegroeid. Daarom hebben we de website helemaal vernieuwd en opnieuw ingedeeld. We kunnen nu alle verschillende doelgroepen beter informeren: jongeren, ouders en professionals. Voor iedereen die veel gebruik maakte van de oude website is het misschien even wennen. Maar dat gaat snel! Heb je tips over wat er nog beter kan? Laat het dan weten! 

Dit jaar al 360 Volle Kracht-trainingen gegeven

In de regio Oost-Brabant is een samenwerking ontwikkeld waarbij scholen, GGD, jeugd- hulpverlening, GGZ en gemeenten signalen van somberheid bij jongeren snel op kunnen pikken en aanpakken. De STORM-aanpak is een gezamenlijk (preventie)programma dat de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, weerbaarheid en veerkracht onder jongeren stimuleert.

STORM staat voor Strong Teens and Resilient Minds (sterke tieners en veerkrachtige gedachten). Jongeren leren hun negatieve gevoelens om te buigen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot gezonde volwassenen. Inmiddels wordt de aanpak in meerdere regio’s ingezet.

STORM staat voor Strong Teens and Resilient Minds (sterke tieners en veerkrachtige gedachten). Jongeren leren hun negatieve gevoelens om te buigen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot gezonde volwassenen. Inmiddels wordt de aanpak in meerdere regio’s ingezet.