Gatekeepers in het onderwijs

Mentoren en docenten worden getraind tot gatekeeper. Zij staan dicht bij de leerlingen en signaleren snel wanneer er iets aan de hand is.

Maak somberheid bespreekbaar en bied hulp waar nodig
Mentoren en docenten worden getraind tot gatekeeper. Zij staan dicht bij de leerlingen en signaleren snel wanneer er iets aan de hand is.
Hiervoor volgen mentoren en docenten de basis-gatekeepertraining, waarin zij leren over somberheid en suïcidaliteit bij jongeren. Zo leren zij hoe zij signalen van somberheid bij leerlingen kunnen herkennen, hoe zij hierover met een leerling in gesprek kunnen gaan en op welke manier zij hulp kunnen zoeken. Iedere twee jaar volgen reeds getrainde mentoren en docenten de zogeheten ‘boostersessie’, waarin hun kennis en vaardigheden in een korte bijeenkomst worden opgefrist. Zowel de basis-gatekeepertraining als de boostersessie wordt gegeven door een gatekeepertrainer vanuit school samen met een STORM-medewerker.

Wat doet een gatekeeper?
Een gatekeeper neemt het initiatief om in gesprek te gaan met een jongere, stelt de jongere vragen met betrekking tot somberheid en suïcidaliteit en zoekt samen met de jongere hulp. Dit met als doel om erger te voorkomen.
De rol van gatekeeper is geen extra taak, maar een tool die kan worden ingezet als dit nodig is. Als gatekeeper word je geen hulpverlener, maar kun je wel helpen de deur naar hulpverlening zichtbaar te maken: jij bent immers degene die deze persoon in wanhoop ziet. Gatekeepers gaan jongeren dus niet zelf helpen of behandeling geven; zij verwijzen waar nodig door naar hulpverlening of bekijken samen met de jongere hoe doorverwijzing naar hulpverlening plaats kan vinden.

“De meerwaarde van STORM is dat we in samenwerking, tussen zorg en onderwijs, breed insteken op de aanpak van depressie. We richten die aanpak niet alleen op leerlingen, maar ook op docenten door ze te leren hoe ze bij leerlingen signalen van depressie kunnen herkennen en hoe ze vervolgens kunnen handelen.”

Laurie Lieftink, orthopedagoog Maaslandcollege