Professionals in Training
to STOP suicide (PITSTOP)

De PITSTOP-training wordt aangeboden aan jeugdgezondheidszorg (JGZ)-professionals* in de vroeg-signalering en jeugdprofessionals van de gemeente. Zij worden getraind in het maken van contact met adolescenten die suïcidale gedachten en/of plannen hebben. In deze training leren zij hoe zij contact maken met de wanhoop, hoe zij het suïcidale gedrag bespreekbaar kunnen maken en hoe zij een inschatting kunnen maken van het suïciderisico op korte- en lange termijn. De professionals leren tevens hoe zij het netwerk van de adolescent kunnen betrekken en hoe de veiligheid te vergroten. De training is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn voor suïcidaal gedrag en op methodes die gericht zijn op het efficiënter uitvragen van suïcidegedachten, zoals de CASE-benadering.

*Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, verpleegkundig specialist, een team- en doktersassistent en een gedragswetenschapper werkzaam bij de GGD.

Huisartsen en POH-GGZ

Voor huisartsen en POH-ggz is er een bijscholing beschikbaar op het gebied van depressie en suïcidaliteit bij jongeren. Zij leren hoe zij depressie en suïcide beter kunnen herkennen, welke vragen zij kunnen stellen om efficiënt tot de kern te komen, om verantwoord door te vragen en de juiste hulp te bieden of door te verwijzen. De training is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn voor suïcidaal gedrag en op methodes die gericht zijn op het efficiënter uitvragen van suïcidegedachten, zoals de CASE-benadering.

“Als onderzoeker kan ik de meest recente kennis uit de wetenschap direct toepassen in de praktijk en daarvan profiteert een grote groep jongeren in onze regio. Andersom biedt de praktijk mij weer kansen om onze kennis verder te ontwikkelen.”

Sanne Rasing, senior onderzoeker bij GGZ Oost Brabant en programmaleider STORM